Městská knihovna Kynšperk nad Ohří


O knihovně

První záznam v přírůstkovém seznamu knih městské knihovny je ze dne 8.9.1945. Dá se tedy předpokládat, že se česká knihovna v tomto téměř výhradně německém městečku začala tvořit hned po osvobození. Knižní přírůstky tvořil nákup, ale i dary od občanů.

Kynšperská knihovna se za svého více než šedesátiletého trvání nejméně 5x stěhovala. V současné době ( od září roku 1991 ) využívá první poschodí budovy bývalých městských jeslí.

Knihovnu tvoří půjčovny pro dospělé, děti a čítárna. Využíváno je také 5 internetových míst pro veřejnost.

Kromě výpůjční činnosti, která je samozřejmě nejpodstatnějším úkolem, spolupracuje knihovna s některými MŠ, ZŠ a SOU. Pro jednotlivé třídy připravujeme besedy, soutěže, či seznámení s jednotlivými spisovateli a jejich díly. Dětští čtenáři knihovny se pravidelně každý měsíc dočkají literární soutěže. Mimořádné akce knihovna připravuje ve dnech knihovnicky vyjímečných. Oblíbenými se staly Noc s Andersenem a akce pořádané v Týdnu knihoven.

Městská knihovna nabízí svým čtenářům přístup k internetu a k přístupu ke svým službám otevřený on-line katalog VuFind. Knihovna používá pro svou práci knihovní systém Koha.

Kontakt: 352 683 278  E-mail: knihovna@mkskynsperk.cz