Městská knihovna Kynšperk nad Ohří


Ceník služeb

 


PŘEHLED POPLATKŮ

  Městské knihovny Kynšperk nad Ohří 

 

 1. POPLATEK ZA REGISTRACI NA 1 ROK

 Dospělí pracující 60 Kč

 Děti do 15 let 30 Kč

 Důchodci, studenti, ženy na MD, nezaměstnaní 40 Kč

 Důchodci nad 75 let zdarma

   

2. ZAMLUVENKOVÁ SLUŽBA

Upozornění zaslané  e-mailem  zdarma

 

3. PŘIPOMÍNKA PŘED UPLYNUTÍM VÝPŮJČNÍ LHŮTY  e-mailem  zdarma

 

4. POPLATKY Z PRODLENÍ

(za překročení výpůjční doby) Oznámení o překročení výpůjční doby se posílají pouze  e-mailem, odeslání není zpoplatněno. První upozornění na překročení výpůjční lhůty (tj. u časopisů po 14 dnech, u ostatních dokumentů po 30 dnech). Druhé a třetí upozornění (vždy po 14 dnech od předchozího)

Výpočet poplatku z prodlení: 1 Kč za 1 svazek/ 1 den (např. 10 svazků   vrácených se zpožděním 10 dní = 100 Kč)

 

 5. POPLATKY Z PRODLENÍ U MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Stejné jako u dokumentů z Městské knihovny Kynšperk nad Ohří (viz bod 4) + navýšení o částku, kterou požaduje půjčující knihovna

  

6. POKUTY PŘI ZTRÁTĚ MATERIÁLU

a) Kniha, hra, audiokniha nebo časopis téhož vydání

b) Kniha, hra, audiokniha nebo časopis jiného vydání

c) Zaplacení pořizovací hodnoty dokumentu

V případě c) je čtenář povinen navíc zaplatit poplatek za nové knihovnické zpracování,

který činí: 20Kč

 7. POPLATKY ZA MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBU

 Poplatek za 1 svazek zapůjčený prostřednictvím MVS 100 Kč

 Poplatek za MVS pro knihovny 50 Kč

 8. POPLATKY ZA ZTRÁTU ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU 

 Dospělí 12 Kč

 Děti 7 Kč

 9. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

 zdarma (s časovým omezením, pokud je přítomen další zájemce)

 10. REPROGRAFICKÉ SLUŽBY (KOPÍROVÁNÍ A TISK)

 Černobílá kopie

 A4 jednostranně 2 Kč -  oboustranně 3 Kč

 Pokud si přinesete vlastní papír snižuje se cena o 1 Kč

 Barevná kopie

 Text

 A4 jednostranně 7 Kč -   oboustranně 13 Kč

 Obrázek

 A4 jednostranně 10 Kč -  oboustranně 20 Kč

 Příplatek za barevný papír A4 1 Kč

 

 

Kontakt: 352 683 278  E-mail: knihovna@mkskynsperk.cz